501-87-86
 • Шкаф-витрина ШВ - 01
 • Прилавок ПВ - 06
 • Прилавок ПВ - 01
 • Стеллаж для товара (презентационный)
 • Тестер-стенд ORMACHEE
 • Прилавок БРЕНД
 • Стойка презентационная (косметика)
     Категории товаров
     Товар дня


Уголок потребителя

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право, зокрема, на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця). Цю та іншу інформацію вони можуть отримати з куточка покупця, обов'язковість оформлення якого встановлена Порядком провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затвердженим постановою КМУ від 15 червня 2006 р. № 833 (далі - Порядок).

 Згідно з п. 10 Порядку суб'єкти господарювання повинні забезпечити, з-поміж іншого:

наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;

розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог.

 Таким чином, підприємство, що провадить торговельну діяльність, зобов'язане оформити куточок покупця і розмістити у ньому інформацію про себе (зокрема, копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи), книгу відгуків і пропозицій (нагадаємо, що форма книги відгуків і пропозицій затверджена у додатку № 1 до Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24 червня 1996 р. № 349), інформацію про місцеві органи захисту прав споживачів. Наведений перелік документів не є вичерпним. Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність, крім зазначених обов'язкових документів, повинні розміщувати в куточку покупця додаткову інформацію. Перелік цих документів залежить від: виду здійснюваної торговельної діяльності (роздрібна, комісійна торгівля, продаж товарів за замовленнями та вдома у замовника, торгівля в розстрочку, торгівля на ринках) та виду товарів, що реалізуються (продовольчі та непродовольчі, алкогольні напої, ювелірні вироби, лікарські засоби, нафтопродукти, транспортні засоби і номерні агрегати тощо).

 Певні особливості

 Для продавців продовольчими товарами такими спеціальними є Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 р. № 185. У п. 19 Загальних положень цього документа встановлено, що суб'єкт господарської діяльності в торговельному залі магазину на видному та доступному для покупців місці повинен обладнати куточок покупця, де розміщуються, крім інформації, перерахованої у п. 10 Порядку, витяги з цих Правил. Таким чином, Правилам роздрібної торгівлі продовольчими товарами також місце у куточку покупця.

Для торговців алкоголем та тютюном спеціальними є Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою КМУ від 30 липня 1996 р. № 854, та Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 р. № 218. Зокрема, підприємці, які займаються роздрібною торгівлею алкогольними напоями, відповідно до п. 30 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями в торговельному залі магазину, відділу, секції, підприємства громадського харчування в доступному для ознайомлення споживачів місці повинні також розмістити ці Правила та виписки зі ст.ст. 18 і 19 ЗУ «Про захист прав споживачів». Тому рекомендуємо підприємцю, який здійснює продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відповідні норми розмістити в куточку покупця.

Щодо торговців непродовольчими товарами, то спеціальними для них є Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України 19 квітня 2007 р. № 104. За цим документом суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, однак особливих вимог, відмінних від передбачених у Порядку, в ньому не міститься.

Слід мати на увазі, що відповідно до п. 16 Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 4 січня 1997 р. № 2, у куточку покупця підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування має бути інформація про право покупця на ознайомлення з документами, що підтверджують ціни на товари, виставлені для продажу. Таку інформацію слід розмістити у куточку покупця у вигляді оголошення такого змісту: «Покупці мають право ознайомитися з документами, що підтверджують ціни на товари та їх якість».

 Пред'явлення за вимогою

 Також на вимогу споживача відповідальний працівник суб'єкта господарювання повинен надати йому Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, ЗУ «Про захист прав споживачів», санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб'єкта господарювання (абз. 2 п. 10 Порядку). Порядком не передбачено, щоб ці документи були розміщені у куточку покупця, їх необхідно пред'являти на вимогу покупця. Однак, проаналізувавши спеціальні правила роздрібної торгівлі деякими видами товарів, можна дійти дещо іншого висновку.

Крім того, на вимогу споживача продавець зобов'язаний надати йому інформацію про наявність сертифіката відповідності, документи, що підтверджують якість та ціну товару. Нагадаємо, що у документах, згідно з якими передаються до магазину алкогольні напої та тютюнові вироби, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності.

Слід наголосити, що, відповідно до ст. 7 ЗУ «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», торговий патент має бути відкритим та доступним для огляду та повинен бути розміщений на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності - біля касового апарату; на фронтальній вітрині малої архітектурної форми, у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу та надання побутових послуг тощо.

Якщо підприємець зареєстрований як платник ПДВ, то у доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку (зокрема, у куточку покупця або на фронтальній вітрині магазину) має бути розміщена засвідчена податковим органом копія Свідоцтва про реєстрацію платників податку на додану вартість - така вимога міститься у пп. 14.4 п. 14 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 1 березня 2000 р. № 79.

 Право на отримання інформації про товари (роботу, послуги)

 Перед тим, як купувати товар, замовити послугу , важливо мати про них найбільш повну інформацію - тільки тоді споживач зможе зробити правильний висновок про можливість або необхідність використання товару (роботи, послуги) для своїх потреб.

Закон встановлює, де повинна бути вказана інформація про товари (роботи, послуги) та яка.

Закон встановлює, якими правами споживач може скористуватися якщо йому нададуть недостовірну або неповну інформацію.

Споживач має право на отримання необхідної, доступної, своєчасної та достовірної інформації, яка забезпечує можливість компетентного вибору товарів (робіт, послуг).

Ця інформація має зміст:

 • назва товару;
 • зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати вітчизняні товари (роботи послуги);
 • дані про основні властивості товарів (робіт, послуг), а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в т.р. харчових добавок) номінальну кількість (масу, об»єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;
 • відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з вимогами нормативно правових актів та нормативних документів і про показання щодо застосування;
 • позначку про застосування генної інженерії під час виготовлення товарів;
 • дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товарів (виконання робіт, надання послуг);
 • дату виготовлення;
 • відомості про умови зберігання;
 • гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);
 • правила та умови ефективного ї безпечного використання товарів (товарів, послуг);
 • термін придатності (служби) товарів (робіт, послуг), відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
 • найменування та адресу виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживач, а також проводить ремонт та технічне обслуговування.

 Інформація доводиться до споживача в технічній документації на етикетках маркування або іншими засобами, прийнятими для окремих видів товарів (робіт, послуг).

У відношенні товарів (робіт, послуг), які підлягають обов'язковій сертифікації, споживачу повинна надаватись інформація про їх сертифікацію.

Споживач при виявлені недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

 • безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;
 • заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості;
 • відповідного зменшення його купівельної ціни;
 • замінити на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
 • розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.

 За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін.

У разі придбання споживачем товарів неналежної якості, продавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо вказані недоліки виявлені у межах терміну придатності.

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі.

Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійні терміни, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не споживався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобовязаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем проводяться, виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

 Витяги з «Правил торгівлі на ринках»

 Ринок - це суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами , що складаються залежно від попиту і пропозицій.

 • на торговельному місці продавця (юридичної особи) встановлюється табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера телефону суб'єкта підприємницької діяльності, що організував торгівлю, прізвища, імені та по-батькові продавця та розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 • на торговельному місці продавця (фізичної суб'єкта підприємницької діяльності) встановлюється табличка із зазначенням його П. І. Б., номера свідоцтва про державну реєстрацію як СПД, назви органу, що здійснив цю реєстрацію, П.І.Б. його продавця;
 • у разі займання торговельного місця на умовах оренди на робочому місці продавця повинна бути копія укладеної з адміністрацією ринку угоди про оренду, а на умовах суборенди - копія такої угоди з СПД (орендодавцем);
 • торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи-громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності;
 • реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-овочевих культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках чи на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків з обов’язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог;
 • на території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах, де реалізуються продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса і битої птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо;
 • право займання торговельного місця на ринку справляється ринковий збір у порядку, визначеному законодавством;
 • адміністрація ринку при наданні продавцям торговельних місць на визначений термін укладає з ними письмову угоду;
 • усі продавці зобовязані надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою;
 • на вимогу покупців продавці зобовязані предявити їм висновок лабораторії ветеринарно- санітарної експертизи про відповідність продуктів ветеринарно- санітарним нормам;
 • розрахунки із покупцями за товари, придбані на ринку, здійснюються відповідно до встановленого законодавством порядку; продавець (суб»єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, у якому зазначаються: найменування суб’єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис;
 • якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від продавця (суб’єкта підприємницької діяльності) задоволення своїх вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів»;
 • у разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження продавцем, який не є суб’єктом підприємницької діяльності, покупець має право замінити товар на якісний, повернути його продавцю і одержати назад сплачені гроші або вимагати зниження ціни;
 • «Книга відгуків та пропозицій» повинна знаходитись в приміщенні адміністрації ринку;
 • продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, виданих у встановленому порядку.

Перелік продовольчих товарів продаж яких забороняється на ринках:

 • фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м\'яса, і риби (фарш, котлети, кров’яні та домашні ковбаси, зелень, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м»ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених в домашніх умовах;
 • приватними особами хлібу та хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • дикоростучих рослин, риб, занесених в «Красну книгу», польових квітів, лікарських рослин;
 • зернових та круп\'яних продуктів засмічених насінням шкідливих сорняків.

Перелік непродовольчих товарів продаж яких забороняється на ринках:

 • вогнепальної, газової, холодної зброї; готового армійського спорядження а також тканин, які використовуються для його виготовлення, інші товари військового асортименту, військового обмундирування;
 • білизни зі штампом підприємств та організацій; товарів дитячого асортименту (для дітей віком до трьох років);
 • дорогоцінні метали та дорогоцінні камені, а також вироби з них;
 • шкури порід тварин без відповідного маркування підприємства-виробника;
 • ліки та лікарські рослини;
 • наркотичні засоби;
 • паливні матеріали;
 • балони з природним або іншими газами;
 • піротехнічні та вибухові засоби;
 • порнографічні вироби.

 Витяги з Правил торгівлі закладів (підприємств) громадського харчування.

 Громадське харчування - сфера виробничо-торговельної діяльності, які виробляють і продають продукцію власного виробництва та закупні товари, як правило, призначені для споживання на місці, з організацією дозвілля або без нього.

Тут можуть реалізовуватись, як готові харчі, так і напівфабрикати. Підприємства громадського харчування мають право функціонувати лише в тому випадку, якщо вони відповідають всім вимогам санітарних норм.

На підприємствах громадського харчування споживачам повинна надаватись можливість:

 • ознайомитись з меню, прейскурантом алкогольних напоїв, переліком доповнюючих послуг до початку обслуговування;
 • у меню визначається перелік страв, кулінарних, борошняних кондитерських, булочних виробів та напоїв власного виробництва, вихід і ціна однієї порції. У прейскуранті зазначаєтьсяя перелік алкогольних та безалкогольних напоїв, пива, тютюнових, кондитерських та інших закупних товарів, маса, об’єм та ціна за відповідну одиницю продукту, крім того, для алкогольних напоїв - ємність, ціна за пляшку, за 50 та 100 мл.; Меню і прейскурант мають бути підписані керівником, бухгалтером (калькулятором) та матеріально-відповідальною особою і скріплені печаткою суб’єкта господарської діяльності;
 • при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку, суб’єкти господарської діяльності на вибір споживача зобов’язані:
 • безкоштовно усунути виявлені недоліки;
 • зменшити розмір оплати за продукцію або послугу;
 • замінити на аналогічну продукцію належної якості або вдруге надати послугу;
 • повністю відшкодувати витрати споживача, пов’язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги.
 • замовнику забороняється приносити до закладу (підприємства громадського харчування) продовольчу сировину, харчові продукти, у т.р., алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приготування страв;
 • забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення й пропонувати споживачу обовязковий асортимент продукції.

«Книга відгуків та пропозицій» встановленого зразка повинна знаходитись на видному та доступному для споживачів місці.

Куточок споживача, де розміщується інформація для споживачів;

 • у торговельних приміщеннях закладів (підприємств) громадського харчування (незалежно від виду та класу) не дозволяється паління без дозволу субєкта господарської діяльності;
 • перевірити міру та вагу проданого кулінарного виробу, ціни товару, а також відповідність страв та послуг вимогам нормативних документів;
 • Категорично забороняється використовувати залишені від попереднього дня страви та напої.

 Кожна партія продукції громадського харчування, яка з дозволу органів санітарно-епідемічної нагляду реалізується за межами підприємства в спеціально встановлених місцях, повинна мати свідоцтво про якість де зазначено:

 • найменування підприємства-виготівника;
 • адресу підприємства-виробника;
 • дату виготовлення, кінцевий термін реалізації;
 • масу одиниці розфасовки (упаковки);
 • документ про якість отриманої продукції;
 • документ про ціну за одиницю розфасовки або ваги продукції.

 Сертифікація продукції

 Сертифікація продукції (робіт, послуг) в Україні здійснюється з метою попередження реалізації небезпечної продукції та допомоги споживачам в компетентному виборі продукції.

Після випробування та перевірки продукції в акредитованих лабораторіях виробнику видається сертифікат відповідності та право на маркування продукції знаком відповідності.

Сертифікат відповідності - документ, який засвідчує безпеку продукції (робіт, послуг) для життя, здоров»я та майна споживачів.

Цей документ має 12 ступенів захисту, назву, серію, номер та знак відповідності.

 В ньому вказується:

 • кому він виданий та на яку продукцію;
 • яким нормативним вимогам ця продукція відповідає;
 • на яку партію продукції сертифікат розповсюджується, час випуску цієї продукції;
 • як контролюється продукція на відповідність вимогам нормативних документів під час випуску;
 • який орган по сертифікації видав даний сертифікат.

 На імпортну продукцію також оформляється сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання (якщо з країною, де вироблена продукція, укладено відповідний державний договір).

На вимогу споживача повинна надаватися інформація про сертифікацію товарів (робіт, послуг), які підлягають обов’язковій сертифікації.

Перелік непродовольчої продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації в Україні:

 • електропобутові та аналогічні пристрої та комплектуючі вироби
 • світлотехнічна продукція та комплектуючі вироби до неї
 • ручні електромеханічні машини, переносні станки та інструмент слюсарно-монтажний з ізольованими рукоятками
 • апаратура радіоелектронна побутова
 • засоби обчислювальної техніки
 • спеціальні засоби самозахисту
 • технологічне устаткування для харчової, підприємств торгівлі, громадського харчування
 • медична техніка
 • іграшки
 • миючі засоби
 • трактори малогабаритні та мотоблоки
 • двигуни тракторів та сільськогосподарських машин
 • устаткування металооброблююче та деревооброблююче
 • зварне устаткування
 • машини електричні
 • велосипеди, коляски дитячі
 • технічні засоби охоронної, протипожежної та охоронно-пожежної сигналізації
 • засоби  звязку
 • кіно-фото техніка
 • посуд з чорних та кольорових металів, фаянсу, фарфору та скла
 • засоби автоматизації та механізації контрольно-касових операцій

 


     Поиск товаров


     НОВОСТИ


     Задать вопрос
Ваше имя:*
Телефон:*
Email:*
Вопрос:*
  Шкафы торговые  Прилавок  Стойки рекламные  Пластиковые подставки  Ценники  Ценникодержатель  Менюхолдер  Подставки для косметики  Подставки для буклетов  Оборудование для косметики  Тестер стенд  Оборудование для одежды  Оборудование для обуви  Оборудование для выставок  Стойки для одежды  Демонстрационное оборудование  Манекены  Монетницы  Тележки и корзины для супермаркета  Подставки для бижутерии  Стойки для товара  Сетка хром    


     Создание сайтов